Portofoliul prof. documetarist / resp. CDI

Portofoliul Responsabilului Centrului de Documentare şi Informare

 

Unitatea şcolară:    ………………………………………………………………………………………………….

Responsabil CDI:   ………………………………………………………………………………………………….

Funcţie/ Încadrare responsabil CDI:  …………………………………………………………………………

Situaţie CDI:   ……………………………………………..

 

Documente

Verificat

Observaţii

Documente legislative şi manageriale
descarcati Cadrul legislativ de funcţionare a CDI – OMECTS nr. 5556/2011

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CDI (personalizat – ROI)

Plan managerial al instituţiei (cu referire la CDI)

Plan de dezvoltare instituţional (cu referire la CDI)
descarcati Proiect anual de activitate al CDI – anexa 1/OMCTS nr. 5556/2011
  Oferte de formare
descarcati Fișa de monitorizare a CDI 
descarcati Fişa de evaluare a CDI – unităţii de învăţământ
descarcati Fişa de evaluare a politicii documentare a unităţii de învăţământ – anexa 3/OMCTS nr. 5556/2011
descarcati Fişa de evaluare a CDI – anexa 4/OMCTS nr. 5556/2011
Documente specifice CDI
Proiectul de amenajare CDI
Condica de activităţi derulate în CDI/registru de evidenţă
Program de lucru/ Orar
Dosarul activităţilor derulate în CDI : procese verbale încheiate la activităţi derulate în CDI, fişe de activitate, fişe de evaluare
Program de gestiune a fondului documentar/ Registre de evidenţă
Documente de evidenţă a fondului documentar
Documente de împrumut
Rapoarte CA cu intervenţie
Referate de necesitate
Protocoale de colaborare, acorduri de parteneriat
Materiale de promovare a CDI
Alte documente
Documente personale
Decizia / Ordin de numire a responsabilului CDI
descarcati Fişa postului profesorului documentarist – anexa 31 / OMCTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011
descarcati Raportul anual de activitate al prof. documentarist – model
descarcati
Fişa de autoevaluare/evaluare anuală a profesorului documentarist – anexa 30 / OMCTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011
Raport de autoevaluare
Curriculum vitae în format europass, însoţit de documente personale referitoare la formarea continuă şi perfecţionarea în specialitate – responsabil CDI