Legislație mentorat didactic

  • OME nr. 4523 din 4.07.2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, disponibil  AICI
  • OME nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, disponibil  AICI
  • OME nr. 3654/12.04.2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică, și  lista BPP – unități de învățământ  care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentorat didactic, disponibil AICI
  • Anexa la O.M.E. nr. 4.523 din 10 august 2022- Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, disponibil  AICI
  • OME nr. 4183 din 4.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, disponibil  AICI
  • ANEXA la OME nr. 4224  din 06.07.2022: Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, disponibil  AICI