Activitati derulate de biblioteca CCD

CALENDARUL INTALNIRILOR METODICE ŞI SCHIMBURILE

DE EXPERIENŢĂ ALE BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI/

RESPONSABILI CDI PE  ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

 

Trim. 1

Denumirea activităţii :Biblioteca şi  cerinţele actuale de informare

Domeniul : activitate metodică

Perioada de desfășurare –  14 noiembrie 2017

Locul desfăşurării – Şc. Gimn. Nr.1 Motru

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

Denumirea activităţii : Învăţământul gorjean în context european

Domeniul : proiect educaţional

Perioada de desfășurare –  octombrie – noiembrie 2017

Locul desfăşurării – Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu / Liceul Tehnologic Turceni

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

Denumirea activităţii : Bacalaureatul bate la uşă!

Domeniul : proiect educaţional

Perioada de desfășurare –  noiembrie – decembrie 2017

Locul desfăşurării – Colegiul Auto ,, Traian Vuia’’ Tg-Jiu / Liceul Teologic

Tg – Jiu/ Liceul Energetic Tg-Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Trim. 2

Denumirea activităţii : Blogul instrument de modernizare a practicilor pedagogice şi a serviciilor documentare

 Domeniul : curs de formare continuă

Perioada de desfășurare –  februarie  2018

Locul desfăşurării – Colegiul Naţional ,, Spiru Haret’’ Tg – Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

Denumirea activităţii : Învăţământul gorjean în context european

Domeniul : proiect educaţional

Perioada de desfășurare –  februarie – iunie 2018

Locul desfăşurării – Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu / Liceul Tehnologic Turceni/Şc. Gimn. ,, Gheorghe Tătărăscu ’’Tg – Jiu/Şc. Gimn ,, Ecaterina Teodoroiu ’’ Tg -Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

Denumirea activităţii : Bacalaureatul bate la uşă!

Domeniul : proiect educaţional

Perioada de desfășurare –  noiembrie – decembrie 2017

Locul desfăşurării – Colegiul Auto ,, Traian Vuia’’ Tg-Jiu / Liceul Teologic

Tg – Jiu/ Liceul Energetic Tg-Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

Denumirea activităţii : Ziua bibliotecarului / Promovarea imaginii bibliotecii şcolare

Domeniul : activitate culturală

Perioada de desfășurare –  aprilie 2018

Locul desfăşurării – Colegiul Naţional ,, Ecaterina Teodoroiu’’ Tg -Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : Biblioteca loc special pentru lectură şi creaţie

Domeniul : activitate metodică

Perioada de desfășurare –  mai  2018

Locul desfăşurării – Şc. Gimn. ,, Antonie Mogoş’’ Ceauru

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela