Activitati derulate de biblioteca CCD

CALENDARUL INTALNIRILOR METODICE ŞI SCHIMBURILE

DE EXPERIENŢĂ ALE BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI/

RESPONSABILI CDI PE  ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

 

Denumirea activităţii : „  Biblioteca şcolară şi rolul ei multilateral în educaţia elevilor’’

Domeniul : activitate metodică

Perioada de desfășurare –   noiembrie 2019

Locul desfăşurării :  Şcoala Gimnazială ,, Constantin Brâncuşi’’ Tg Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : ,,Educaţia e şansa ta! ’’

 Domeniul : proiect educaţional

Perioada de desfășurare –  noiembrie 2019 –  iunie 2020

Locul desfăşurării – Liceul Tehnologic Tismana

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : ,,Educaţia prin credinţă!’’

 Domeniul : proiect educaţional

Perioada de desfășurare –  noiembrie 2019 –  iunie 2020

Locul desfăşurării – Şcoala Gimnazială ,, Ion Vâlceanu’’ Dragoteşti

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : ,,Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne ‘’

 Domeniul : curs formare continuă

Perioada de desfășurare –  noiembrie 2019 –  decembrie 2019

Locul desfăşurării – Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu’’ Tg Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : ,, Educaţie interculturală in centrul infodocumentar. Expoziţie de carte’’

Domeniul : activitate culturală

Perioada de desfășurare –    ianuarie 2020

Locul desfăşurării :  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : ,, Satul românesc, vremuri de altă dată – identitatea istorică a poporului român ’’ 

Domeniul : activitate culturală

Perioada de desfășurare –   februarie 2020

Locul desfăşurării :  Colegiul Economic Virgil Madgearu Tg Jiu

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela

 

Denumirea activităţii : ,,Inovaţie şi schimbare în spaţiul infodocumentar’’

Domeniul : activitate metodică

Perioada de desfășurare –    martie 2020

Locul desfăşurării :  CCD Gorj

Responsabil : bibl. Firan Alina Mihaela