Cursuri avizate 2022-2023

PROGRAME PRIORITARE

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante

Rolul și competența profesorului metodist în analiza și evaluarea inspecției de specialitate

Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar

 

PROGRAME OFERTA CCD

 DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Puericultura – actualitate sau necesitate

Educația STEAM în învățământul preșcolar

Mijloace digitale folosite în orele de Limba engleză

Blended-learning – ce este și ce beneficii aduce procesul didactic

Metode complementare de evaluare și folosirea resurselor multimedia

Strategii didactice moderne de stimulare și dezvoltare a creativității elevilor

Importanța sportului și a stării de bine în educație

Rolul activităților ludice în educație

Start în aventura cunoașterii universului

 MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL

Asigurarea și controlul calității în unitățile școlare

Îmbunătățirea eficacității organizaționale a unităților de învățământ prin  dezvoltarea sistemului de control managerial intern

Elaborarea și implementarea proiectelor europene în unitățile școlare

Bazele formării pentru profesia didactică

Strategii de prevenire a abandonului școlar

Carieră și succes profesional prin activități de mentorat

Educația formală și nonformală în prevenirea și combaterea abandonului școlar

Strategii pentru o clasă fără bullying

 TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Inițiere în limbajul de programare PYTHON

Prezi – o alternativă modernă și dinamică utilizată pentru crearea și prezentarea materialelor educaționale

G-suite – o soluție pentru învățarea online în educație

Competențe digitale de utilizarea  aplicațiilor specifice activităților  didactice

EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

Asigurarea calității educației în școli

 EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

 Educația pentru cetățenie democratică și a drepturilor omului (E.C.D.)

 EDUCAŢIE PENTRU dezvoltare durabilă

 Eco-educația și protecția mediului

Educație pentru viață și dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabilă prin activitățile Programelor Erasmus +

 EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

 Abordarea integrată a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Strategii de prevenire a discriminării și violenței asupra copiilor

 Educație pentru egalitate de gen

Egalitatea de gen în educație

 Educație anticorupție

 Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare

 Educație antidrog

 Prevenirea consumului de substanţe care determină dependență

 Educație interculturală

 Holocaustul între trecut și viitor pentru generațiile actuale

 Educație antreprenorială

 Antreprenoriat de la A la Z în context european

ALTE PROGRAME DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR

Consiliere și orientare școlară

Rolul învățării intergeneraționale în educația adulților

Interdisciplinaritate în activitățile din structurile infodocumentare din învățământul preuniversitar

Strategii de optimizare are relațiilor interpersonale în cadrul organizațiilor școlare din învățământul preuniversitar

Sănătate și securitate în muncă – domeniu multidisciplinar

Dezvoltarea competențelor de reziliență ale cadrelor didactice

Ȋmpreună pentru educația preșcolarilor!

Dezvoltarea competențelor prin activități în aer liber

Necesitatea implementării standardelor de control intern managerial în unitățile de învățământ  preuniversitar

Managementul riscului în structurile infodocumentare din învățământ – biblioteci și centre de documentare și informare

  

Descarcati / vizualizati oferta de formare continuă a CCD Gorj pentru anul școlar 2022-2023

Inscriere online