CURSURI ACREDITATE

Casa Corpului Didactic  Gorj desfăşoară activităţi de formare in cadrul programului Abilitare curriculară pentru educație timpurie (categoria 1-a)), 80 ore, 27 credite profesionale transferabile, acreditat prin Ordinului de acreditare OME nr. 4059/21.04.2023.

Grupul țintă – personal didactic din învățământul preuniversitar.

Pentru înscriere accesați Formularul online - https://forms.gle/QQPGsgQHmi4qbkPj6