Prezentare

 Biblioteca CCD GORJ este o bibliotecă de specialitate, de drept public, fără personalitate juridică, ce îndeplinește funcții de informare și documentare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar.

Prin activitatea desfășurată, ea sprijină procesul instructiv-educativ și satisface nevoia de informare documentară a cadrelor didactice, fiind un nucleu de inovație, experimentare și difuzare a noutăților în domeniul educației. În plus, Biblioteca C.C.D. îndeplinește și funcții de coordonare și îndrumare metodologică a  bibliotecilor școlare din rețeaua județeană. Pentru mai multe informații descărcați Regulamentul de organizare și funcționare.

 Biblioteca dispune de 1 sala de împrumut și 2 depozite de carte.

 Fondul de publicații cuprinde aproximativ  23900 volume, în principal din domeniile: educație, învățământ, psihologie, sociologie, filosofie, istorie, geografie, științe exacte și aplicate, artă. Colecțiile bibliotecii se îmbogățesc permanent cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate din domeniile psihopedagogie, management educațional, învățământ special,  etc.

 Pentru aflarea condițiilor de înscriere la biblioteca și de împrumut la domiciliu și/sau la sala de lectură a bibliotecii, consultați Regulamentul de ordine interioara.

 Vă așteptăm la sediul bibliotecii :

 - luni – joi 08.00 – 16.30

 - vineri  08.00 – 14.00.