Structura Organizatorica

I. CONDUCEREA:

Director C.C.D.

Consiliul de Administratie

II. Serviciul resurse, informatizare, documentare, consultanta:

Compartimentul programe / profesori metodisti;

Compartimentul biblioteca;

Compartimentul informatizare;

Compartimentul financiar