Echivalare cu CPT pentru cadrele didactice

PROCEDURA DE OBTINERE CREDITE PROFESIONALE

TRANSFERABILE PENTRU CADRELE DIDACTICE

 

1.    Cadrele didactice care au obtinut Permisul ECDL Start/Complet incepand cu anul scolar 2003-2004 si doresc sa beneficieze de credite profesionale transferabile trebuie sa solicite acest lucru la Centrul Acreditat ECDL la care au fost inscrise sau la orice alt Centru Acreditat ECDL din Bucuresti sau din tara.
Incepand cu data de 1 septembrie 2013 pot beneficia de credite profesionale transferabile si cadrele didactice care obtin Certificatul ECDL PROFIL DIDACTIC.
Nu beneficiaza de credite personalul auxiliar (didactic auxiliar).

 2.    Documente necesare conform noilor reglementari: declaratie pe proprie raspundere in original, Imputernicire in original (daca este cazul), copie dupa buletin sau carte de identitate, copie dupa certificatul de nastere, copie dupa diplomă conform specializarii, copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul) si copie dupa Permisul ECDL. Cadrele didactice care au profil tehnic trebuie sa trimita si copie dupa certificatul de grad didactic. De asemenea, se are in vedere plata de 6 lei + TVA reprezentand contravaloarea atestatului de formare.

 3.    Declaratia pe proprie raspundere trebuie completata corect si complet (atentie la optiunea „ECDL START/COMPLET/PROFIL DIDACTIC” – ramane netaiata doar certificarea pe care o detineti, si atentie la optiunea „am primit/nu am primit” se taie una din optiuni in functie de caz). Va rugam frumos sa completati toate datele corect si complet.

 4.    Plata se face in urmatorul cont al ECDL ROMANIA S.A.: RO57BACX0000000131663017, Sucursala Millennium, cod fiscal: 14541553. Atunci cand faceti plata trebuie sa completati urmatoarele date personale: Nume si prenume, CNP precum si adresa conform actului de identitate iar la detalii plata trebuie sa scrieti  textul:

„Taxa Atestate credite”. Intai se face plata si apoi se are in vedere solicitarea atestatului de formare prin transmiterea documentelor precizate la punctul 2.

 5.    Eliberarea Atestatului de formare continua a personalului didactic: Atestatul se elibereaza titularului. Conform noilor reglementari, Atestatele sunt acte de studii cu regim special. In situatii bine motivate, cand titularul atestatului nu se poate prezenta la  sediul ECDL ROMANIA, atestatul poate fi eliberat imputernicitului acestuia, cu aprobarea conducerii ECDL ROMANIA, pe baza de procura autentificata de notariat. In aceasta situatie, titularul trebuie sa trimita catre ECDL ROMANIA imputernicirea in original impreuna cu declaratia pe proprie raspundere care se trimite tot in original. Atentie la redactarea imputernicirii. Trebuie sa se precizeze in clar ce se ridica de la sediul ECDL ROMANIA – „ Atestat de formare continua a personalului didactic”

 Coordonatorul Centrului Acreditat ECDL desfasoara urmatoarele activitati in acest sens:

    • Arhiveaza documentele primite de la candidat astfel: se creeaza un folder cu numele candidatului (ex. Ionescu Mihai) iar in acel folder se salveaza documentele primite de la candidat scanate intr-un singur fisier. Astfel, in folder-ul canditatului se va regasi un singur fisier cu declaratie pe proprie raspundere, imputernicire (daca este cazul), buletin sau carte de identitate, certificatul de nastere, diplomă conform specializarii, copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul), certificat grad didactic (daca este cazul) si Permisul ECDL.
    • Arhiva cu documentele candidatilor scanate vor fi transmise la ECDL  ROMANIA  pe adresa de e-mail: valentina.oprica@ecdl.ro
    • Declaratia pe proprie raspundere impreuna cu imputernicirea (daca este cazul) in original se trimit prin  posta catre ECDL ROMANIA  (Calea Grivitei, nr. 8-10,etaj 6,  Sector 1, Bucuresti).

 7.    Toate aceste documente sunt gestionate intr-o Baza de Date de catre ECDL ROMANIA care solicita de la Ministerul Educatiei (Direcția Generala Invatamant Preuniversitar – Directia Formare Continuă) avizul pentru achizitionarea de formulare tipizate – Atestat de formare continua a personalului didactic.

8.    Facem din nou precizarea ca nu beneficiaza de credite profesionale transferabile cadrele didactice care au obtinut Permisul ECDL inainte de anul scolar 2003-2004.
9.    Creditele profesionale tranferabile se pot obtine in urma sustinerii examenelor si obtinerii Permisului ECDL START – 20 de credite (pentru candidații care au obținut Permisul in baza unui card electronic de aptitudini ECDL sau in baza unei serii de inscriere generala  unica); ECDL COMPLET – 25 de credite (pentru candidații care au obținut Permisul in baza unui card electronic de aptitudini ECDL) sau ECDL PROFIL DIDACTIC – 25 de credite (pentru candidații care au obținut Permisul in baza unei serii de inscriere generala unica). Nu este obligatoriu sa se sustina si cursuri. Se pot sustine direct examenele ECDL aferente.

10. Nu vor putea beneficia de credite cadrele didactice care au mai primit credite pentru aceeasi programa analitica de TIC.