Legislatie formare în cariera didactică

OME nr. 4224 din 06.07.2022: Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională con!nuă a cadrelor didac!ce din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile - disponibil AICI