Prezentare CCD

CINE SUNTEM?

Casa Corpului Didactic Gorj este institutie cu personalitate juridica, cu sediul in Tg Jiu, str. Victoriei nr. 132-134, patrimoniu, sigla si sigiliu propriu, subordonata metodologic Directiei Generale Management, Resurse Umane si Retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei Nationale iar pe plan local, este coordonata si controlata de Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011. Este centru de resurse si asistenta educationala si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare si este acreditata ca furnizor de formare continua, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011.

Misiunea CCD Gorj este de a promova inovatia si reforma in educatie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei, avand ca finalitate cresterea calitatii procesului de predare – invatare.

UNDE NE GASITI?

Str. Victoriei, Nr. 132 – 134, Tg-Jiu, Gorj

Tel/fax. 0253/240888

e-mail: ccdgorj@hotmail.com

web site: www.ccdgorj.ro

SCURT ISTORIC :

Incepand cu 1 septembrie 1986 CCD -urile din intreaga tara s-au desfiintat, atributiile privind perfectionarea fiind preluate de ISJ-uri. Anul 1990 marcheaza redevenirea acestei institutii, astfel incat in 1995, conform prevederilor legii 84 devine unitate conexa a invatamantului preuniversitar in fiecare judet continuand vechile traditii si implementand noile orientari. S-a reinfiintat si si-a reluat activitatea dupa revolutie, prin ordin al ministrului, in ianuarie 1990, intarita prin legea invatamantului nr. 84 din 1995, continuand vechile traditii si implementand noile orientari. Dupa 1990, CCD a proiectat, elaborat si desfasurat programe de formare si perfectionare pentru cadrele didactice si pentru cadrele didactice auxiliare, oferind tematici alternative si un nou cadru de desfasurare, urmarind, mai ales, eficientizarea demersului didactic.

CE VA PUNEM LA DISPOZITIE?

Resursele material-financiare si umane:

Resursele materiale:

8 sali /spatii:1 compartiment contabilitate, 1 birou director, 1 compartiment profesori metodisti, 1compartiment biblioteca ce detine 26089 volume, 2 sali destinate depozitarii de carte, 2  laboratoare de informatica , 1 sala de formare, mijloace moderne de comunicare si informare (fax, e-mail, internet);

echipamente: 18 calculatoare tip desktop, 35 laptop-uri, 10 imprimante, 6 videoproiectoare, 2 camere video, 2 laminatoare, 1 scanner, 2 copiatoare, 1 video-recorder, 1 – player, 1 retroproiector, 1 fax,2 table flipchart, 202 cd-uri cu soft educational, 1 home cinema ;

Resursele umane au fost atent selectionate, potrivit specificului institutiei si in concordanta cu nevoile de formare identificate in vederea realizarii strategiei de dezvoltare a CCD Gorj. institutia dispune de o incadrare a profesorilor metodisti prin concurs, organizat respectandu-se legislatia si metodologia in vigoare, ceea ce a asigurat continuitate, echilibru si eficienta in realizarea activitatilor propuse. Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activitatilor de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru personalul din invatamantul preuniversitar.

Strategia asumata are in vedere formarea competentelor cheie in societatea cunoasterii, informarea si formarea continua a cadrelor didactice in scopul stimularii si valorificarii creativitatii profesionale. directiile strategice de actiune ale Casei Corpului Didactic Gorj vizeaza cresterea calitatii procesului educational prin diversificarea activitatilor de formare continua, prin urmarirea impactului formarii continue si prin dezvoltarea de proiecte si parteneriate.

Casa Corpului Didactic isi bazeaza intreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizationale care asigura dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar. prin diversitatea activitatilor, Casa Corpului Didactic se constituie intr-un real spatiu al integrarii invatamantului preuniversitar gorjean in contextul european al consolidarii educatiei de-a lungul intregii vietii. Strategia formarii si reformarii resurselor umane este punctul de pornire al tuturor politicilor si masurilor de restructurare si modernizare economico – sociala in tranzitia spre un nou tip de societate. Drept urmare, activitatile proiectate in acest an scolar tin cont de profesionalismul si competenta celor implicati, dar si de angajarea tuturor factorilor educationali si sociali. printr-un dialog deschis si permanent, prin angajare puternica, ne propunem sa oferim programe de formare continua pentru personalul din invatamantul preuniversitar, de inalta eficienta si performanta.

Casa Corpului Didactic Gorj este caracterizata prin seriozitate si profesionalism. Valorile dominante sunt: entuziasm, receptivitate la nou, dorinta de afirmare, promptitudine, respect reciproc, coeziune in actiune. climatul din unitate este deschis si stimulativ pentru activitatea de tip creativ, relatiile din colectiv fiind colegiale, de respect si sprijin reciproc, in majoritatea situatiilor. Directiile strategice de actiune ale Casei Corpului Didactic Gorj urmaresc cresterea calitatii procesului educational prin diversificarea activitatilor de formare continua, prin urmarirea impactului formarii continue si prin dezvoltarea de proiecte si parteneriate in scopul cresterii competitivitatii resursei umane din invatamantul preuniversitar. Nevoile de dezvoltare profesionala si personala a personalului din invatamantul preuniversitar din judetul Gorj au fost identificate in mare masura utilizand strategiile mai sus mentionate.

O activitate bine desfasurata, este in primul rand, rezultatul unei proiectari bine gandite, intreaga activitate de dezvoltare profesionala avand la baza diagnoza si analiza mediului intern si extern si a nevoilor de formare/perfectionare a cadrelor didactice din judet. Formarea continua a permis  sa se raspunda atat nevoilor personale, cat si celor profesionale si organizationale. Tinand seama de obiectivele formarii continue (dezvoltarea personala si profesionala a educatorilor, ameliorarea calitatii sistemelor de educatie, a cursurilor oferite si cunoasterea mediului social) au fost initiate, organizate si derulate diverse programe si activitati la nivel de judet, care sunt efectul investigatiei nevoii de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.