Regulament de organizare si functionare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

Biblioteca C.C.D. GORJ este biblioteca de specialitate, fara personalitate juridica, ce  indeplineste functii de informare si documentare pentru personalul didactic preuniversitar din judetul Gorj, precum si de coordonare si  indrumare metodologica a bibliotecilor scolare din reteaua judeteana.

Biblioteca C.C.D.  inscrie gratuit utilizatorii, iar colectiile bibliotecii pot fi consultate de cadre didactice, didactice auxiliare si categorii de utilizatori pe baza adeverintei de la locul de munca.

Personalul bibliotecii este alcatuit din bibliotecar.

 

Sarcinile bibliotecii Casei Corpului Didactic sunt:

Sprijinirea personalului didactic si a celorlalte categorii de utilizatori  in cercetarea documentara

Asigurarea asistentei metodologice a bibliotecarilor scolari

Baza materiala a bibliotecii Casei Corpului didactic este asigurata de M.E.N prin Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, dar poate beneficia si de sprijinul asociatiilor, fundatiilor, personelor juridice si fizice, prin donatii, conform prevederilor legale  In vigoare.

Desfasoara activitati de popularizare a colectiilor bibliotecii si a activitatilor prin organizarea de vitrine, standuri, expozitii precum si prin intermediul site-ului institutiei

Verifica periodic fondul bibliotecii (din sala de imprumut si din depozit) si ia masuri de reconditionare si legare a cartilor sau de casare a publicatiilor, aparatelor si echipamentelor perimate fizic, stiintific si moral

Elaboreaza planul managerial al bibliotecii, instructiuni, circulare, regulamente, dosarul cu achizitii de carte si darea de seama anuala

Asigura pastrarea si securitatea fondului de publicatii, cu respectarea conditiilor de raspundere gestionara prevazute de legislatia in vigoare

Tine la zi documentele de evidenta a fondului de publicatii si activitatilor de biblioteca

Isi perfectioneaza pregatirea profesionala prin participarea la cursurile si  intalnirile

Organizate de institutii de  invatamant superior sau forurile tutelare, precum si prin schimburi de experienta.

Organizeaza activitati cultural-artistice si de loisir, prezentari si lansari de carte/lucrari de specialitate, mese rotunde, intalniri tematice cu scriitori, artisti, oameni de stiinta;

Biblioteca Casei Corpului Didactic Gorj functioneaza dupa urmatorul program:

Luni – Joi:  08, 00 – 16,30

Vineri :  08-14.00

Conditii de  Imprumut la domiciliu

Utilizatorii bibliotecii pot imprumuta un numar de maxim 3 carti, pe o perioada de 10 zile, beneficiind de o perioada de prelungire de pana la 15 zile.

Cititorii au obligatia de a pastra in stare buna materialele  imprumutate si de a le reconditiona, daca este cazul. Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca  imprumutate de catre utilizatori se sanctioneaza cu plata unei sume aplicata gradual, de 0,50 bani/ publicatie/ zi, putand ajunge pana la 50% din valoarea medie de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent.

Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau a unei editii noi a acelorasi documente sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 3 ori pretul astfel calculat.

Alte obligatii ale utilizatorilor:

Sa prezinte la intrarea in biblioteca a publicatiilor proprii, care nu fac parte din fondul bibliotecii

Sa depuna bagajele la intrarea in biblioteca .

Sa nu deterioreze fisele de catalog.

Sa verifice consemnarea restituirii publicatiilor imprumutate.

Sa nu scoata publicatii din biblioteca fara acordul bibliotecarului.

Sa pastreze in bune conditii a publicatiilor imprumutate la sala de lectura sau la domiciliu.

Sa aiba o atitudine civilizata fata de personalul din biblioteca.

Sa respecte orarul de functionare al bibliotecii

Conditii de imprumut la sala de lectura a bibliotecii

Pot imprumuta documente de biblioteca la sala de lectura cadrele didactice si didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar inscrise sau nu la biblioteca C.C.D. Gorj, precum si alte categorii de cititori.

Publicatiile seriale, dictionarele, enciclopediile, colectia de carte veche, documentele pe suport modern, cat si documentele in exemplar unic se consulta doar la sala de lectura a bibliotecii.

Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca si in cazul refuzului de achitare a amenzilor, biblioteca Casei Corpului Didactic Gorj isi rezerva dreptul de a anunta in scris unitatile scolare sau institutiile de la care provin contravenientii pentru ca acestea sa ia masurile administrative ce se impun.