Atributiile bibliotecarului CCD

a) activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;

b) gestionarea fondului de carte şi a resurselor educaţionale;

c) organizarea de activităţi metodice destinate bibliotecarilor / responsabililor centrelor de documentare şi informare;

d) organizarea de expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă;

e) organizarea de activităţi cultural-artistice şi de loisir;

f) îndrumare pentru bibliotecarii din unităţile şcolare.