Selectie grup tinta PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

Casa Corpului Didactic Gorj  organizează etapa de  înscriere pentru programul de formare ,,PROF IV-Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, program acreditat, cu durata de 64 de ore, 16 credite profesionale transferabile, desfășurat online sincron 33 ore și online asincron 31 ore, grup țintă – cadre didactice din învățământul preuniversitar.

Programul de formare se desfășoară în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, beneficiar Ministerul Educației.

Pot participa toate cadrele didactice care nu au fost formabili la cele 4 programe de formare acreditate în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” :

-          PROF I - Mentorat de carieră didactică

-          PROF II – Mentorat de practică pedagogică

-          PROF III – Management educational in context mentoral

-          PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning

Cadrele didactice care doresc să participe la activitățile  din cadrul programului de formare  PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning pot accesa link-ul următor:  https://forms.gle/sebJJqNmL3fCfGsP9