GDPR – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CCD Gorj este operator de date cu caracter personal. Prin politicile sale, instituţia noastră este preocupată de protecţia datelor personale şi implementează permanent măsuri de protecţie şi securitate a datelor personale ale beneficiarilor, angajaţilor şi a altor persoane fizice cu care colaborează.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: SUCIU MONICA,profesor metodist CCD Gorj desemnat prin prin decizia directorului nr. 136/2021.

 

I. Prelucrarea datelor la nivelul CC Gorj:

 1. NOTĂ DE INFORMARE privind procesarea datelor cu caracter personal  a Casei Corpului Didactic Gorj
 2. GHID pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Casei Corpului Didactic Gorj

II. Legislatie relevantă:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – Republicare
 3. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 4. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

 

III. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

 

IV. RESPONSABILUL PENTRU PROTECŢIA DATELOR

Pentru orice informaţie privind protecţia datelor personale, ori dacă semnalaţi nereguli în ce priveşte respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR), vă rugăm trimiteţi un mesaj către responsabilul pentru protecţia datelor personale la nivelul CCD Gorj, la adresa de email: ccdgorj@hotmail.com

Atribuţiile principale ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 •  de a informa şi consilia CCD Gorj, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
 •  de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii referitoare la protecţia datelor;
 •  de a coopera cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [ANSPDCP] şi de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
 •  de a ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

 

Informatii avizate şi detaliate privind noul Regulament General de Protecţia Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro