CDI – Centru de Resurse Interdisciplinar

Incepand cu 1969, in Franta a fost pusa in practica o politica de dezvoltare a serviciilor de documentare si informare.

S-a creat reteaua CNDP (centrul national de documentatie pedagogica) cu CRDP (centre regionale de documentatie pedagogica) si CDDP (centre departamentale de documentatie pedagogica). Acestea din urma se regasesc in sistemul educativ romanesc la nivelul Casei Corpului Didactic.

Din 1972, s-au inscris in caietul de sarcini necesar la construirea unei scoli si parametri CDI.

Din 1974, directivele ministeriale stipulau obligativitatea autoritatilor locale de a amenaja in scoli CDI.

In 1991, toate liceele de profil general si tehnic, aproximativ o treime din liceele profesionale si trei sferturi din scolile generale erau echipate cu un CDI. In plus reteaua CNDP a oferit si ofera sprijin permanent fiecarui cadru didactic, fiecarui responsabil din sistemul educativ, in domeniul politicilor documentare.

Pentru a scoate in evidenta necesitatea implementarii centrelor de documentare si informare in scolile din Romania se impune o comparatie intre biblioteca scolara si centrul de documentare si informare, intre bibliotecar si documentarist , tinand cont:

  • de existenta bibliotecilor scolare, ca punct de plecare in demersul implementarii dorite;
  • de diferentele evidente dintre cele doua unitati, in favoarea centrului de documentare si informare, ceea ce justifica implementarea .

Centrul de documentare si informare este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispozitia elevilor, cadrelor didactice si a comunitatii informatii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio si video, CD ROM-uri, calculatoare conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfasoara activitati pedagogice (initiere in cercetarea documentara) si pune in practica proiecte de animatie culturala. Centrul de documentare si informare‚   ofera elevilor structuri si resurse documentare si umane ce vor contribui la o mai buna insertie scolara prin realizarea urmatoarelor obiective:

  • favorizarea gustului pentru lectura;
  • dobandirea cunostintelor, a abilitatilor transferabile si a metodelor de lucru diversificate;
  • initierea elevilor in manuirea instrumentului de lucru informatic si in interogarea bancilor de date;
  • deschiderea scolii spre mediul inconjurator.

Centrul de documentare si informare este deservit de un documentarist (profesor-documentarist sau bibliotecar-documentarist).

Centrul de documentare si informare are urmatoarele sarcini (misiuni):

a) asigurarea unui fond documentar sau sa permita elevului construirea autonoma sau asistata a propriei cunoasteri si a propriilor deprinderi;

b) facilitarea invatarii prin initierea elevilor in tehnicile de cercetare documentara;

c) furnizarea de informatii referitoare la unitatea scolara si relationarea cu potentiali parteneri exteriori sistemului educativ;

d) incitarea la inovatie pedagogica si stimulare intelectuala.

Centrul de documentare si informare indeplineste urmatoarele functii (functii ce devin pe deplin inteligibile exclusiv din perspectiva misiunilor pe care CDI-ul le are ca parte integranta a unitatii scolare):

a) tehnica (gestiune documente; bibliografii; intocmire fise; cercetare, exploatare si elaborare a unei documentatii; audiovizual; multiplicare; sisteme electronice de comunicare)

b) de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunitatii)

c) de informare generala

d) de relationare cu parteneri exteriori unitatii scolare

e) de incitare pentru lectura de placere

f) de informare scolara si profesionala

g) de animare

h) pedagogica, constand in initierea sistematica in tehnicile de cercetare documentara.

Spatiul Centrului de documentare si informare va fi amenajat astfel incat sa se asigure existenta unor zone distincte, a caror existenta se deduce din functiile si misiunile CDI-ului si a caror dimensiune depinde de numarul de elevi din unitatea scolara.

In toamna anului 1998, Ministerul Educatiei Nationale a elaborat “Programul de relansare a invatamantului rural”, program aprobat de Guvernul Romaniei in ianuarie 1999. Scopul declarat al programului era de a asigura “egalitatea sanselor la invatatura pentru elevii din mediul rural, prin asigurarea unei educatii de calitate, intr-un mediu favorabil invatarii.” Programul urma sa fie realizat pe baza contributiilor financiare guvernamentale, ale autoritatilor locale si pe baza unui imprumut proiectat de 400 milioane dolari contractat cu Banca Mondiala.

‚  In directa legatura cu acest program, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se stabileau reperele Proiectului bilateral roman-francez de promovare a centrelor rurale de documentare, informare si de formare a personalului didactic, proiect desfasurat de Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala din cadrul Ambasadei Frantei. Acest proiect avea sa primeasca‚   denumirea “Educatia pentru informatie in mediul rural defavorizat” si avea sa se desfasoare in cinci judete pilot nominalizate de M.E.N.: Alba, Bistrita-Nasaud, Botosani, Maramures si Sibiu. Unitatile scolare cuprinse in acest proiect sau fost urmatoarele:

Judetul

Unitatea scolara

ALBA

1. Colegiul National “Horia, Closca si Crisan” Alba Iulia2. scoala Generala Vintu de Jos

BSTRITA NASAUD

1. Colegiul National “Andrei Muresanu” Bistrita2. scoala Generala Maieru

BOTOSANI

1. scoala Generala Flamanzi2. scoala Generala Ungureni

MARAMURES

1. Colegiul National “Mihai Eminescu” Baia Mare2. scoala Generala Targu Lapus

SIBIU

1. Scoala Generala Seica Mare

Pe langa aceste unitati scolare mai sunt cuprinse ca si centre de resurse Inspectoratele scolare Judetene si Casele Corpului Didactic din fiecare judet mai sus mentionat.

Proiectul “Educatia pentru informatie in mediul rural defavorizat” prin implementarea centrelor de documentare si informare in scoli isi propune urmatoarele obiective:

1. promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizeaza si modernizeaza parcursurile pedagogice traditionale, transformand atitudinea fata de invatare;

2. dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de invatare in general;

3. favorizarea muncii in echipa;

4. asigurarea accesului liber la informatie si cultura a tuturor tinerilor si a membrilor comunitatii locale; stapanirea tehnicilor de informare si comunicare in invatamant;

5. formarea cetateanului constient si autonom, adaptat la lumea actuala prin intermediul vietii scolare;

6. egalitatea sanselor elevilor din mediul rural si urban.

Au avut loc stagii de formare a directorilor si a documentaristilor din judetele pilot, stagii organizate in tara la Alba Iulia, Sibiu, Botosani, Bistrita, Baia Mare si in Franta la Reims, Chalons-en-Champagne si Poitiers.

In decembrie 2001 a avut loc o evaluare a centrelor de documentare si informare din institutiile pilot, evaluare in urma careia au fost nominalizate persoanele care vor face parte din echipa de formatori nationali.

Prin Ordinul M.E.C. nr.3248/01.03.2002 referitor la extinderea colaborarii dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala din cadrul Ambasadei Frantei la Bucuresti   in ceea ce priveste promovarea centrelor de documentare si informare, precum si formarea continua a personalului didactic, de conducere, indrumare si control si a personalului din centrele de documentare si informare, s-a stabilit cooptarea in noua etapa a proiectului a inca 3 unitati scolare din fiecare judet pilot si a inca l4 unitati scolare din 7 judete: Constanta, Vaslui, Buzau, Olt, Hunedoara, Bacau si Suceava.

Ordinul MEC nr.3328/08.03.2002 precizeaza dreptul Caselor Corpului Didactic de a infiinta, in mediu rural si urban, centre de documentare si informare in unitati de invatamant care au un minim de dotare, spatii corespunzatoare si post de bibliotecar normat prin statul de functii.

O serie de stagii de formare a formatorilor nationali, a personalului de conducere, indrumare si control si a personalului din centrele de documentare si informare din unitatile de invatamant nou intrate in proiect vor avea loc potrivit Calendarului activitatilor pentru anul 2002, convenit intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala din cadrul Ambasadei Frantei la Bucuresti.

Prin Ordinul OMEC nr. 3707 / 02.04.2003 se stabileste cooptarea intr-o noua etapa a proiectului, a unor noi unitati scolare din judetele pilot si cele cuprinse prin OMEC 3248/01.03.2002 si extinderea in alte 18 judete: Arad, Arges, Brasov, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Galati, Gorj, Harghita, Iasi, Mehedinti, Mures, Prahova, Satu Mare, Timis, Tulcea, Vrancea.

Prin ordinul O.M. nr. 3278/23.02.2004 proiectul se extinde in alte 11 judete, infiintandu-se 55 CDI- uri, cate 5 in fiecare din judetele: Bihor, Braila, Bucuresti, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Salaj, Teleorman si Valcea.

In anul 2003 Casa Corpului Didactic Gorj este instiintata oficial de catre Directia Generala Evaluare, Prognoze Strategii si Programe pentru Invatamantul Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului, ca in baza O.M. nr. 3707/02.04.2003, este autorizata sa infiinteze centre de documentare si informare in judetul Gorj. In acest ordin erau prezentate fazele de extindere a proiectului bilateral romano-francez, impreuna cu rezultatele inregistrate in teritoriu. Ordinul contine referiri exacte la actualul val de extindere a proiectului: Centrele de documentare si informare se infiinteaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant, fiind subordonate caselor corpului didactic. Inspectoratele scolare si casele corpului didactic din fiecare judet sunt centre de resurse. In centrele de documentare si informare Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala din cadrul Ambasadei Frantei la Bucuresti va desfasura cu regularitate stagii de formare.

Totodata se precizeaza faptul ca CDI-urile pot functiona in unitatile scolare unde exista prin statul de functii un post de bibliotecar normat ( O.M. 3328/2002).

Aceeasi adresa explicativa mai preciza ca directorul Casei Corpului Didactic impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Gorj urmau sa stabileasca cele 5 unitati de invatamant din mediul rural   din judet in care sa fie infiintate CDI. In stabilirea acestor locatii erau precizate urmatoarele criterii de selectie a unitatilor de invatamant:

-  sa fie localizate, de preferinta, in centre de comuna/centre zonale la nivelul carora exista cooperari/infratiri cu localitati din Franta si care dispun de cai de acces, practicabile, spre satele din zona,

-   sa cuprinda un numar de cel putin 300 de elevi,

- sa dispuna de personal didactic calificat, capabil de evolutie profesionala,

- consiliul local din localitatea selectionata sa fie dispus sa se implice in organizarea si functionarea centrului de documentar si informare,

- conducerea unitatii de invatamant sa fie interesata si motivata sa se implice in proiect .

Se cautau unitati scolare cu personal didactic calificat, capabil de evolutie profesionala, deoarece una din axele proiectului bilateral romano-francez se concretiza pe formarea profesionala in cadrul stagiilor de pregatire din Romania si din Franta.

S-au identificat astfel cele 5 unitati scolare care sa corespunda criteriilor de selectie mentionate mai anterior (sursele de finantare erau cele proprii, provenite din sponsorizari sau donatii) : Grup Scolar Industrial Bustuchin, Grup scolar Industrial Baia de Fier, Grup scolar Industrial Stoina, Grup scolar Industrial Turceni, Colegiul Tehnic Matasari. Au participat la stagii de formare pentru implementarea proiectului in aceste scoli, directorii unitatilor scolare, directorul CCD Gorj si reprezentantul ISJ Gorj.

In anul 2005, in conformitate cu Ordinul MEC nr. 5547 si 5548 din 15.12.2004 si a adresei MEC nr. 24811 din 25.02.2005 cu privire la infiintarea centrelor de documentare si informare si‚   in urma consultarii conducerilor de invatamant din mediul rural si al consiliilor locale se decide infiintarea a 10 centre de documentare si informare in unitati scolare: Grup Scolar C-tin Brancusi-Pestisani, Grup Scolar Industrial Balta, Grup Scolar Industrial Tismana,   Grup Scolar Industrial Rosia de Amaradia, Grup Scolar Industrial Balteni, Liceul Rosia-Jiu, Scoala Generala Calnic, Scoala Generala Glogova, Scoala Generala Plopsoru, Scoala Generala Tantareni, Gradinita Nr. 1 Polovragi.

Se impunea realizarea unui stagiu de formare a cadrelor didactice interesate de CDI, fapt care s-a materializat in perioada 4-6 mai 2006. Aceasta instruire didactica se adresa directorilor unitatilor scolare si viitorilor profesori documentaristi/responsabili CDI din unitatile cuprinse in valul 4 (2004) al extinderii proiectului ( se mentioneaza faptul ca in acel moment nu exista functia didactica de profesor documentarist, responsabilul CDI fiind desemnat in Consiliul de Administratie al unitatii‚   scolare, acesta putand fi bibliotecarul sau cadre didactice cu studii superioare care erau incadrate in scoala ). Tematica ce avea sa fie dezbatuta in acest stagiu de formare se referea la Proiectul de amenajare al CDI, organizat de Casa Corpului Didactic Gorj din Targu-Jiu, la care au participat responsabilii CDI in devenire, alaturi de‚   directorii unitatilor scolare prinse in proiect in 2005, la care s-au alaturat profesorii metodisti incadrati la CCD Gorj. Cursurile au fost sustinute de doi formatori nationali din judetul Maramures. Detaliile de organizare ale acestui stagiu prezentate mai sus au fost impuse de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cele doua anexe ale Adresei nr. 31492/27.04.2006.

In septembrie 2006, conform‚  ‚  Conform om 4961 din 28.08.2006, se propun spre infiintare in judetul Gorj, prin aceeasi metodologie, inca doua CDI-uri, la Colegiul National Tudor Arghezi‚   Targu – Carbunesti si la scoala Generala Nr. 1 Bumbesti – Jiu; directorii unitatilor scolare si responsabilii de CDI propusi urmeaza cursurile de formare contina‚   organizate la CCD Timis.

Prin OM nr. 330 din 13.02.2007 iau nastere alte 10 CDI-uri in urmatoarele unitati de invatamant din judetul Gorj: Grup scolar Ind. C-tin Brancusi , com. Pestisani, Grup scolar Ind. Bustuchin, Grup Scolar Ind. Minier Balteni, Grup Scolar Ind. Baia de Fier, Sc. Gen. Glogova (sc. Gen. Valea Manastirii), com. Glogova, Grup Scolar Ind. Energetic Turceni, Sc. Gen. Calnic, Grup Scolar Ind. Balta, Grup Scolar Ind. Tismana, sc. Gen. Plopsoru (Sc. Gen. Ceplea, Sc. Gen. Piscuri), com. Plopsoru. Cei 10 directori si cei 10 responsabili CDI au participat la cursurile de formare continua, propuse de MECT prin adresa nr. 29430 din 03.04.2007, pe temele Sensibilizare si informare pentru proiectul CDI si Proiectul de amenajare CDI, in perioadele 11- 13 si 18 – 20 mai 2007, organizate de CCD Gorj. Prin acelasi ordin cele 10 CDI-uri nominalizate, precum si cele doua infintate in 2006, erau finantate prin proiect, de la bugetul de stat, cu suma de 420.000 lei fiecare, bani care trebuiau investiti in amenajarea spatiului si dotarea cu materiale si aparatura electronica, a CDI-ului, pana la sfarsitul anului 2007.

Ultimul val de propuneri, din cadrul proiectului, pentru infiintarea centrelor de documentare si informare in unitati scolare din judetul Gorj, s-a derulat conform OM nr. 3354 din 03.03.2008, deasemenea, cu finantare de la bugetul de stat, pentru : Scoala Gen. Polovragi, Liceul Teoretic Novaci, Colegiul Tehnic Motru, Gr. Sc. Ind.‚   Rovinari, Scoala Gen.Ceauru, com. Balesti, Gr. Sc. Teh. I. Mincu‚  Tg-Jiu, Gr. Sc. Barsesti, Tg-Jiu, Gr. Sc. Ind. Rosia de Amaradia, Scoala Gen. Tantareni, Scoala Gen. Hurezani. Directorii si responsabilii CDI au participat la cursurile de formare continua organizate de CCD, conform adresei MECT nr. 31255 din 24.04.2008, in perioadele 29 -31 mai, 12-14 iunie si 16-21 iunie 2008, formatorii nationali au fost Matan Ionel si Marina Gicu din Maramures.

La 01.09.2010 in judetul Gorj existau 23 de Centre de Documentare si Informare   functionale, posturile de responsabili CDI fiind ocupate de cadre didactice cu studii superioare sau bibliotecari in curs de profesionalizare, doar 3 posturi fiind ocupate de profesori documentaristi, prin concursul national de titularizare. (Anexa 1).

La 01.01.2011 au fost finalizate toate cele 23 CDI – uri, la a caror inaugurare au participat, in calitate de invitati, directori si responsabili CDI din judet, reprezentanti ai CCD Gorj si ISJ Gorj, precum si reprezentanti ai comunitatii locale.

Activitatea metodica si culturala derulata in CDI-uri este indrumata, coordonata si monitorizata, conform legislatiei aflate in vigoare, de catre casele corpului didactic – compartimentul profesori metodisti. Casa Corpului Didactic Gorj organizeaza semestrial cercul pedagogic al profesorilor documentaristi, coordonat de prof. Dijmarescu Simona, metodist CCD, precum si intalniri de lucru, mese rotunde, sesiuni de comunicari, sub denumirea de Sensibilizare si informare in CDI , la care sunt invitate sa participe cadre didactice interesate, bibliotecari, directori de institutii de invatamant, reprezentanti ai comunitatilor locale, care au ca obiectiv primordial diseminarea informatiilor cu privire la obiectivele, rolul si finalitatile CDI- ului asupra procesului instructiv – educativ si a dezvoltarii personalitatii elevului.

Prof. Dijmarescu Simona