ACHITAREA TAXEI

Taxa pentru participarea la cursurile de formare continuă avizate (24 ore), cuprinse în Oferata CCD Gorj pentru anul școlar 2023-2024 este de 120 lei.

Recomandare: Taxa poate fi achitată:

  • online în contul de trezorerie al CCD Gorj: RO55TREZ33620E335000XXXX (se va menționa denumirea programului de formare pe care doriți să-l urmați)
  • CUI CCD Gorj: 11543088
  • cu cardul de cariera didactica  la sediul CCD Gorj