ACHITAREA TAXEI

Taxa pentru participarea la cursurile de formare continuă avizate (24 ore), cuprinse în Oferata CCD Gorj pentru anul școlar 2022-2023 este de 100 lei.

Recomandare: Taxa poate fi achitată online în contul de trezorerie al CCD Gorj: RO64TREZ33620E331700XXXX .

    Se va menționa denumirea cursului pe care doriți să-l urmați.