Anunț selecție Coordonator experti grup tinta si Coordonator experti monitorizare

Casa Corpului Didactic Gorj (CCD Gorj)  anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru identificarea unui Expert în cadrul proiectului „Strategii inovative în dezvoltarea inteligenței emoționale pentru elevi pentru promovarea educației (ProIE)„ Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cererea de propuneri Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Descarcati/vizualizati detaliile privind procesul de selectie

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj