Selectie parteneri

Casa Corpului Didactic Gorj (CCD Gorj)  anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru identificarea unui partener în cadrul Acordului de parteneriat, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cererea de propuneri Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe Prioritatea de investiții – 10.i.

Vizualizati aici detaliile privind anuntul de selectie

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj