Apel Nominalizare candidat national

Ca urmare a Notei nr. 782/SA/27.03.2024, transmisa de Directia Generala Relatii lnternationale si Afaceri Europene, va comunicam urmatoarele:
Centrul European de Limbi Moderne (CELM) va organiza, tn perioada 24-28 iunie 2024, cea de­a treia editie a Academiei de vara a Centrului, dedicata perfectionarii formatorilor de profesori 1n domeniul lingvistic.

Centrul European de Limbi Moderne (CELM) va organiza, tn perioada 24-28 iunie 2024, cea de­a treia editie a Academiei de vara a Centrului, dedicata perfectionarii formatorilor de profesori 1n domeniul lingvistic.
Academia de vara se concentreaza pe aspectele de actualitate care pnvesc educatia/formarea cadrelor didactice de limbi materne si moderne pe teme legate de principiile si politicile lingvistice promovate de Consiliul Europei si de Comisia Europeana. Limbile de lucru sunt engleza si franceza si se solicita un nivel de competenta de minimum CI 111 una dintre cele doua limbi. Pe durata evenimentului va fi asigurata interpretarea simultana 1ntre limbile de lucru.
Initiativa este organizata cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene, astfel ca participarea la cursuri este gratuita, iar CELM acopera costurile de transport international ale participantilor. Costurile de cazare si subzistenta sunt 1n responsabilitatea fiecarui participant.
Pentru ocuparea celor 30 de locuri disponibile ‘in cadrul editiei din acest an, statele membre CELM, precum si statele membre ale Uniunii Europene care nu sunt rnembre CELM, pot nominaliza cate un participant, iar candidaturile vor fi supuse unui proces de selectie realizat de Centrul de la Graz.
Precizarn ca, din partea Romaniei, va fi nominalizata o singura persoana.
in cazul selectiei participantului din partea Romaniei, pentru asigurarea valorii adaugate, acesta va trebui sa se implice activ 1n diserninarea si valorificarea ulterioara a cunostintelor si experientei dobandite pe parcursul cursurilor, la nivelul activitatilor de formare organizate la nivel local/national de catre institutia de origine.

Vizualizati continut ….

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj