Inscriere program de formare acreditat ”Leadership transformational și performant axat pe inteligența emoțională (ElitEi)”

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ, în baza parteneriatului de colaborare nr. 405/17.08.2021 cu ASOCIAȚIA TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, având sediul în București, organizează desfășurarea programului de formare ,,Leadership transformational și performant axat pe inteligența emoțională (ElitEi)” – 90 ore, 22 CPT, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, acreditat conform O.M.E.N. 6285/22.12.2020.
Programul de formare este inclus în Oferta programelor de formare acreditate desfășurate de CCD Gorj în anul școlar 2021-2022.

Adresa CCD Gorj  Nr. 736 din 14.09.2021  

Criterii curriculare – Leadership transformațional și performant axat pe inteligență emoțională (AlitEi) – 22 CPT   

Pentru înscriere accesați Link_înscriere

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj