Apel selecție formatori pentru Oferta de programe de formare continuă avizate, an scolar 2020-2021

Apel selecție formatori pentru Oferta de programelor de formare continuă avizate, an scolar 2020-2021

În vederea întocmirii Ofertei de formare pentru anul școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic Gorj organizează, în perioada 24.08.2020-28.08.2020, înscrierea cadrelor didactice pentru concursul de selecție a formatorilor și a programelor de formare.

Criterii de selecție:

Cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-          studii universitare cu diplomă de licență;

-          cel puțin gradul didactic II;

-          demonstrează experiența ca formator;

-          deține certificat de formator;

-          vechime de minim 6 ani în învățământ

-          calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă;

-          calificativ Foarte bine în ultimii 4 ani

-          relevanța programului de formare propus în concordanță cu obiectivele și prioritățile MEN

Continutul dosarului de inscriere:

-          Cerere;

-          Scrisoare de intenție (semnată)

-          Adeverinta de la școală, în care se menționează funcția, specialitatea, vechimea în învățământ;

-          CV Europass (semnat și datat pe fiecare pagină, insoțit DOAR de diplomele și certificatele cu relevanță pentru activitatea de formator);

-          certificatul de formator ANC;

-          CI/BI, certificat căsătorie unde este cazul;

-          Documente justificative: diploma de licența/master, certificat de obținere a ultimului grad didactic/titlu științific de doctor, certificat de formator, alte documente care atestă competențe în domeniul tematic al programului de formare; 

-          Anexa 1 – Structura programului de formare propus (cele 2 variante), care se va trimite pe email ccdgorj@hotmail.com si in format editabil.

Documentele în copie xerox trebuie să fie ștampilate conform cu originalul de unitatea unde sunteți titular.

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj