Program de formare acreditat ”Metodica predării – învățării- evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar”

Cadrele didactice care doresc să se înscrie la programul de formare continuă ”Metodica predării – învățării- evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar” (Acreditat cf. OMEN Nr. 4475 / 06.07.2016, 30 CPT) pot obține informații cu privire la condițiile de participare și la calendarul activităților de formare la sediul CCD Gorj, tel. 0253240888.

Monica SUCIU

Profesor metodist CCD Gorj