Debut program de formare

În atenția cadrelor didactice înscrise la programul de formare ”Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar” (acreditat prin OM 4475 / 06.07.2016) – 30 CPT

- programul de formare va debuta începând cu data de 08.01.2018, ora 12.00 la sediul CCD Gorj.

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj