SELECTIE FORMATORI – an scolar 2017-2018

      Casa Corpului Didactic  Gorj anunţă procesul de selecţie a formatorilor pentru Oferta programelor de formare destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018. Propunerile de programe vor fi elaborate respectând prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011, OMEN nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, OMEN nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.

Pentru detalii vizualizati / descarcati:

  1. Adresa Selectie formatori
  2.  Anexa 1 – Selectie formatori

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj