Selectie de formatori

Casa Corpului Didactic Gorj, în calitate de furnizor acreditat în vederea formării continue a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar,  anunță selecția formatorilor pentru Oferta programelor de formare avizate si acreditate care se vor derula în anul școlar 2015 – 2016.

Vizualizati/descarcati  detaliile privind selectia formatorilor

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj