Echivalare credite profesionale transferabile

Stimati colegi,

Pentru anul scolar 2021 – 2022 echivalarea creditelor profesionale transferabile se realizeaza in baza noii Metodologii privind sistemul de acumulare, recunoastere  si echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobata prin OMEC nr. 5967/06.11.2020.
Prin acest ordin se modifica perioada de solicitare a echivalarii, numarul creditelor acordate pentru fiecare tip de program de formare in parte si perioada de finalizare a programelor de formare.
Se echivaleaza programele de formare finalizate in ultimul interval consecutiv de 5 ani scolari de activitate didactica la catedra, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, in conditiile legii.

Vizualizati/descarcati:


Documente echivalare credite profesionale transferabile :