Echivalare credite profesionale transferabile

Stimati colegi,

Pentru anul scolar 2023 – 2024 echivalarea creditelor profesionale transferabile se realizeaza in baza OME nr. 4224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesionale transferabile si urmatoarele proceduri specifice:

I. PROCEDURI SPECIFICE DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE DE CREDITE – LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT:

I.1 Procedura specifica privind recunoasterea si echivalarea în credite profesionale transferabile a competentelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare functionala,

Adeverință tip echivalare credite programe de abilitare funcțională

I.2 Procedura specifica privind operationalizarea reglementarilor metodologice cu privire la acumularea de catre cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile

Anexa 1: Adeverinta

Anexa 2: Cerere

Anexa 3: Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 4: Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Anexa 5: Centralizarea acumularii numarului de credite profesionale transferabile

Adeverință tip îndeplinire condiție de formare

 II. PROCEDURI SPECIFICE DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE DE CREDITE – LA NIVELUL CASEI CORPULUI DIDACTIC GORJ:

Procedura specifica privind recunoastere si echivalare în credite profesionale transferabile a competentelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesionala continua complementare

Lista programelor complementare nationale publicata la data de 19.06.2023