Analiza nevoii de formare

Casa Corpului Didactic Gorj demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a tuturor catetegoriilor de personal  din învăţământul preuniversitar,  judeţul Gorj.

Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a CCD Gorj pentru anul şcolar 2022 – 2023.

 Chestionarul se adresează cadrelor didactice, didactice auxiliare și personalului de conducere, îndrumare și control de la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar din județul Gorj: