Festivalul–concurs „CDIdei în cărți”, ediția a IX-a, 2024 – Rezultate

Festivalul – concurs „CDIdei în cărți”, 2024

Festivalul Național „CDIdei în cărți”, ediția a-IX-a, are ca obiectiv dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei, în activități de educaţie nonformale utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din unitățile de învățământ preuniversitar. Inițiat de Centrul de Excelență Sibiu, Festivalul-concurs se desfășoară pe patru categorii de vârstă: clasele V-VI, clasele VII- VIII, clasele IX-X, clasele XI-XII și pe secțiuni: lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne și în trei etape: la nivel de unitate, la nivel județean și la nivel național. Etapa județeană a festivalului-concurs a fost organizată de Casa Corpului Didactic Gorj.

Evaluatorii au apreciat creativitatea, spiritul inventiv, originalitatea tuturor elevilor participanți. Echipele câștigătoare la faza județeană, vor fi premiate și vor participa la etapa națională a concursului.

Prof. Simona Dijmărescu

Centralizator rezultate CDIdei 2024

GJ_Calificare nationala

 

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj