Activitate metodică – bibliotecari școlari/responsabili CDI

Vă informăm că în data de 12martie 2024, ora 10.00, la Școala Gimnazială ,, George Uscătescu” Tg Cărbunești, se va desfăşura activitatea cu tema ,, BIBLIOTECA – spațiul fundamental în realizarea și desfășurarea activităților  cultural-educative de la nivelul unității școlare.” – activitate metodică, la care vor participa bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI din unităţile şcolare din judeţ.

Alina FIRAN

Bibliotecar CCD Gorj