Abilitare Curriculară pentru Educație Timpurie

    Casa Corpului Didactic Gorj va desfăşura, începând din 09.02.2024, ora 16.00, activităţi de formare din cadrul programului Abilitare curriculară pentru educație timpurie (categoria 1-a), 80 ore, 27 credite profesionale transferabile, acreditat prin Ordinului de acreditare OME nr. 4059/21.04.2023, seria II, grupa 1.

Grup țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar (înscris online)

Locaţia de desfăşurare : Grădinița PP ”Mihai Eminescu” Târgu-Jiu

Programul se va derula conform calendarului de activităţi aprobat.

Taxă de participare: 400 lei

Dosarul personal al cursantului conține: 
1. Cerere de înscriere
2. Contract – 2 ex.
3. Copie CI
4. Copie Diplomă studii (dovada încadrării pe post/funcție conform adeverinței)
5. Copie certificat de naștere
6. Copie certificat căsătorie, dacă este cazul
7. Adeverință încadrare

  Dosarul se va depune la sediul CCD Gorj din Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 132-134, cladirea ISJ Gorj, etaj 1, cam 34, pana la data de 02.02.2024.

Persoană de contact: tel. 0723141678, prof. Dijmărescu Simona, responsabil program.

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj