CCD Gorj – programe de formare continua acreditate derulate in parteneriat cu AEEP – 2023-2024

CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ în baza parteneriatului de colaborare încheiat cu ,,ASOCIAȚIA EDUCAȚIA ESTE PUTERE SLATINA, furnizor de programe de formare continuă acreditate/avizate pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, organizează în anul școlar 2022-2023 următoarele categorii de programe de formare:

  1. I.      PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ACREDITATE – programe acreditate, categoria 1
  2. II.    PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ COMPLEMENTARE – programe complementare, categoria 2;  https://www.edu.ro/formare-continua
  3. III.  PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI ABILITARE FUNCȚIONALĂ – programe pentru abilitare funcționala, categoria 3
  1. Dezvoltarea inteligenței emoționale pentru activitatea didactică15 credite, acreditat cu OME nr. 3631/27.04.2022,60 de ore (33 ore în format sincron – fizic și 27 de ore în format asincron – individual pe platformă) – 300 RON
  1. Dezvoltarea de Abilități Socio-Emoționale – 10-12 credite, avizat de Ministerul Educației prin Decizia CSA cu nr. 1241/DGMRURS/31.05.2023, 30 de ore (12 ore în format sincron – fizic și 18 de ore în format asincron – individual pe platformă) – 200 RON
  1. „EDUCAȚIE PENTRU MEDIU”, 20 de ore (20 de ore în format asincron – individual pe platformă) – 149 RON
  2. „COMPETENCIES IN A DIGITAL CONTEXT”DIGITAL TEACHER”/„DEVELOPING TEACH/ Program de formare dezvoltat în cadrul proiectului ERASMUS+ „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică” 2017-1-RO01-KA104- 036611, 20 de ore (20 de ore în format asincron – individual pe platformă) – 120 RON.
  3. „INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN LEADERSHIPUL EDUCAȚIONAL”- 20 de ore (20 de ore în format asincron – individual pe platformă) – 129 RON
  4. „COMPETENȚE DIGITALE DE BAZĂ –TICOMPETENȚE” 20 de ore (20 de ore în format asincron – individual pe platformă) – 35 RON

Pentru înscriere accesați Formularul online – https://forms.gle/vp5hE9QVC9evkTEP9

Responsabil programe: Suciu Monica, profesor metodist CCD Gorj

                                     Telefon:0723141680

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj