Consfătuiri – cadre didactice și cadre didactice auxiliare cu tema ,, Actualitate în bibliotecă’’.

Vă informăm că în data de 26.09.2023,ora 10.00, va avea loc consfătuirea cadrelor didactice și a cadrelor didactice auxiliare cu tema ,, Actualitate în bibliotecă’’, în vederea organizării activităților metodice/culturale pe anul şcolar 2023- 2024, la  Colegiul Național ,,Spiru Haret” Târgu Jiu.

Menționez că la activitate vor participa bibliotecarii școlari, precum și cadrele didactice ce desfășoară activitate în biblioteca școlară.

Alina FIRAN

Bibliotecar CCD Gorj