Festivalul – concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VIII-a, 2023

Festivalul Național „CDIdei în cărți”, ediția a-VIII-a, are ca obiectiv dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei, în activități de educaţie nonformale utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din unitățile de învățământ preuniversitar. Inițiat de Centrul de Excelență Sibiu, Festivalul-concurs se desfășoară pe patru categorii de vârstă: clasele III- IV, clasele V-VI, clasele VII- VIII, clasele IX-X și pe secțiuni: lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne și în trei etape: la nivel de unitate, la nivel județean și la nivel național. Etapa județeană a festivalului-concurs este organizată de Casa Corpului Didactic Gorj.

Evaluatorii apreciază creativitatea, spiritul inventiv, originalitatea tuturor elevilor participanți. Echipajele câștigătoare la faza județeană, vor fi premiați, iar cei mai buni vor participa la faza națională a concursului.

Felicitări tuturor participanților, elevilor, cadrelor didactice, directorilor pentru implementarea acestui proiect la nivelul unităților de învățământ preuniversitar gorjean!

GJ_Calificare nationala

Centralizator punctaj_judet_2023 -PUBLIC

Prof. Simona Dijmărescu

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj