Debut program formare acreditat ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

 

Casa Corpului Didactic  Gorj va desfăşura, începând cu data de 28.04.2023, ora 16.00, activităţi de formare din cadrul programului Abilitare curriculară pentru educație timpurie (categoria 1-a)), 80 ore, 27 credite profesionale transferabile, acreditat prin Ordinului de acreditare OME nr. 4059/21.04.2023, Seria I derulându-se în baza OME 3811 din 10.03.2023 și Adresa 557DGMRURS16.03.2023.

Grup țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Locaţia de desfăşurare : Grădinița PP ”Mihai Eminescu” Târgu-Jiu / Grădinița PP ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu

Programul se va derula conform calendarului de activităţi aprobat.

Taxă de participare: 400 lei

 

Documente dosar personal
1.Cerere de înscriere … descarca
2.Contract … descarca
3.Copie CI
4.Copie Diplomă studii (dovada încadrării pe post/funcție conform adeverinței)
5.Copie certificat de naștere
6.Copie certificat căsătorie, dacă este cazul
7.Adeverință … descarca

          

Responsabil program: Prof. Dijmărescu Simona

Tel. 0723141678

Simona DIJMARESCU

Profesor metodist CCD Gorj