Profesionalizarea carierei didactice-PROF – diseminare site: https://www.eprof.ro

Bună ziua!

Vă informăm că, în contextul implementarii proiectului necompetitiv sistemic­ POCU/904/6/25/0perațiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 -Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educatiei este beneficiar, a fost creat și este funcțional site-ul https://www.eprof.ro/ , parte componenta a aplicatiei informatice vizând interconectarea universităților partenere în proiect, a caselor corpului didactic și a bazelor de practică pedagogică­BPP, consorții școlare organizate conform OMEC nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.

Organizarea și desfasurarea activitaților de formare de tip mentoral, la nivelul comunităților de invatare, realizate in cadrul proiectului, prin programele de formare PROF III și PROF IV, activitatile de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practica pedagogica-BPP, inclusiv a formării de tip mentoral, prevazute de OME nr. 4223 din 6.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului  https://www.eprof.ro/ .

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj