Sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile – Recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile

Referitor la OM nr. 4224 din 06.07.2022 – Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile vă facem cunoscut faptul că au fost elaborate procedurile Sistemului de acumulare a creditelor profesionale transferabile – Recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile:

 

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj