CRED – Înscriere / Selectie grup țintă RED_Nivel II – septembrie 2022

Detaliile privind înscrierea (completarea formularului online) și selecția grupului țintă, constituit din cadre didactice din învățământul primar și gimnazial (1 grupa), în vederea participării la programul de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare RED - nivel II,  în cadrul proiectului CRED – ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, se regăsesc mai jos:

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj