CRED_Selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere

Apel de selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere în învățământul preuniversitar pentru participarea la programul de formare continuă „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAŢIONAL. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

Apel de selecție

ANEXA 1_Cerere_de_inscriere_MANAGER_2022

ANEXA 3_Acord_prelucrare_date_personale_MANAGER_2022

ANEXA 5_Declaratie_MANAGER_2022

Anexa_8_MANAGER_2022

Formular de înscriere

 

 

 

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj