Caravana Atelierelor CRED

 31, martie  2022

Caravana Atelierelor CRED dedicată bunelor practici în educație ajunge la Târgu Jiu / în județul Gorj

Astfel, în 31 martie, în intervalul orar 08.00 – 16.00,
la Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea”- Tg. Jiu,
are loc atelierul
”Aspecte aplicativ-practice ale Curriculumului național din perspectiva valorificării
activităților extracurriculare și extrașcolare ca premise ale dezvoltării competențelor elevilor
Ai competențe, ai parte!„

 

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă astfel seria de evenimente naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

 În intervalul lunilor martie – mai 2022, sunt programate 45 de workshop-uri, desfășurate la nivel național.

 Anul trecut, în perioada mai – iunie 2021, proiectul CRED a organizat prima serie de 45 de astfel de workshopuri, din totalul celor 90 vizate și asumate în cadrul proiectului.

 Evenimentele au fost și vor fi găzduite în fiecare județ al țării și în București, cele 90 de workshop-uri fiind programate să se desfășoare pe parcursul a doi ani școlari.

 Evenimentul de astăzi marchează organizarea celei de-a doua serii de workshop-uri din sub-activitatea A4.3 a CRED, „Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național” din proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

 La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri, este vizată participarea unui număr de 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc. 

 Fiecare eveniment are caracter interactiv, fiind urmărită valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul facilitează reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

 Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.  

 ***

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj