CRED_selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud – Vest Oltenia, în afara organigramei

În vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare, Casa Corpului Didactic Olt organizează selecţie, în această etapă, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, pentru 14 posturi Expert formare ciclul primar/gimnazial, Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ.

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj