Taxa cursuri 2021-2022

Taxa pentru participarea la cursurile de formare continuă avizate (24 ore), cuprinse în Oferata CCD Gorj pentru anul școlar 2021-2022 este de 100 lei.

Recomandare:

  • Taxa poate fi achitată online în contul de trezorerie al CCD Gorj: RO64TREZ33620E331700XXXX .
  •  Se va menționa denumirea cursului pe care doriți să-l urmați.

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj