Rezultat evaluare candiatura – Partener 2 în proiect ProIE

Comisia de evaluare a Casei Corpului Didactic Gorj (CCD Gorj) stabilita prin Decizia nr. 182/17.12.2021, in urma analizei candidaturilor depuse conform Anunțului Selecție Parteneri Nr. 1133/03.12.2021 privind organizarea unei proceduri de selecție pentru identificarea unui partener (Partener 2) în cadrul Acordului de parteneriat, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cererea de propuneri Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Titlul Proiectului: Strategii inovative în dezvoltarea inteligenței emoționale pentru elevi pentru promovarea educației (ProIE), Solicitant: Casa Corpului Didactic Gorj (CCD Gorj),  întrunită în data de 20.12.2021 a evaluat dosarele de candidatură obținând următorul rezultat. vizualizați aici

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj