Publicare articole/studii in revista “Creativitate in educatie”

Stimaţi colegi!

Casa Corpului Didactic Gorj oferă posibilitatea tuturor actorilor implicați în activitatea didactică, din învățământul preuniversitar, să colaboreze la elaborarea Revistei „Creativitate prin educație” – publicaţie  a CCD Gorj, cu cod  de identificare ISSN.

Noua revistă va cuprinde articole care ilustrează experiența profesională privind proiectarea didactică, strategii, evaluare, curriculum, parteneriate școlare, eseuri, opinii personale în domeniul educației și alte materiale obţinute prin activitatea desfasurată la clasă sau în afara ei de către personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ din județul Gorj.

Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerinţe de tehnoredactare:

-         se trimit spre publicare numai documente scrise in format word, dimensiune font 12, la un rând, aliniere stânga-dreapta, margini de 2 centimetri, cu diacritice.

-         la un rând sub titlu, în partea dreaptă vor fi scrise: numele și prenumele autorului, funcția, unitatea școlară (acceptăm doar materiale realizate individual);

-         titlul va fi scris cu font 14, Bold, centrat;

-         dimensiunea articolului nu va depăși 3 pagini;

-         documentele pot conţine şi imagini care să ilustreze tematica dezbătută în articol;

-         documentele Word trebuie să fie denumite cu titlul lucrării;

-         în cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la finalul materialului.

Atenție, nu luăm în considerare materialele ce nu respectă aceste minime cerinte sau sunt trimise pe altă adresă decât cea menționată.

Fiecare număr al revistei va primi materiale al căror conținut este de actualitate și reflectă în mod veridic activitatea din unitățile de învățământ sau din domeniul educației.

Autorii își asumă responsabilitatea autenticității materialelor trimise spre publicare.

Cadrele didactice interesate să se alăture echipei redacţionale sunt invitate să transmită articole în vederea publicării, pe adresa de e-mail: publicatii@ccdgorj.ro.

Persoane de contact:

-          Vulpe Daniela, Director CCD Gorj, fox.danielle68@yahoo.com

-          Firan Alina Mihaela, Bibliotecar CCD Gorj, aoctombrie@yahoo.com

-          Fîcea Vasile, Informatician CCD Gorj, vasi_ccd@yahoo.com

În urma publicării, participanții vor deveni autori de articol/studiu cu  ISSN.

Cotizația de publicare a materialului pentru 1 articol/1 autor – 20 lei depuși la sediul CCD Gorj la transmiterea materialului spre publicare.

Ideea acestei reviste a avut ca punct de plecare publicarea, sub un cod ISSN, a unor materiale didactice originale, materiale utile in activitatea de zi cu zi a profesorului la catedră, materiale care expun experiența și realizările acestora.

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj