Activitate metodică – bibliotecari şcolari/responsabili CDI

Vă informăm că în data de 26 ianuarie 2021ora 10.00, se va desfăşura activitatea cu tema  ,,Lectura online. Cărţi la domiciliu şi dezinfectarea volumelor. ” – activitate metodică , la care vor participa bibliotecarii şcolari, profesorii documentarişti şi responsabilii CDI din unităţile şcolare din judeţ.

Activitatea metodică se va desfasura pe Platforma MEET -online  in intervalul orar 10.00-11.30.

 

Firan Alina

Alina FIRAN

Bibliotecar CCD Gorj