CRED – Adresa privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

În această perioadă are loc selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programele de formare profesională acreditate de Casa Corpului Didactic Olt în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”.

 Adresa privind selectia cadrelor didactice din invățământul primar și gimnazial

 Anexa 1- Calendarul selecției grupului țintă

Anexa 2- Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

Anexa 3- Repartizare cursanți pe discipline pentru regiunea Sud – Vest Oltenia

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj