SERIA 1 – ACTIVITĂȚI ȘI PROGRAME DE FORMARE DESFĂȘURATE DE CCD GORJ ÎN PERIOADA 10.08.2020 – 14.08.2020

În perioada 10 – 14 august 2020 Casa Corpului Didactic Gorj organizează pentru cadrele didactice din județ activități și programe de formare care să le asigure dobândirea de competențe didactice și abilități digitale. 

Activitățile se desfășoară în regim online sincron webinar și sunt structurate în 2 categorii:

  • Instruire online privind utilizarea instrumentelor Google G Suite (Gmail, Drive, Meet, Google Classroom) -120 cadre didactice participante
  • Sesiuni de formare continuă online:
      • TIC în activitatea didactică – 150 cadre didactice participante
      • Integrarea tehnologiilor IT în procesul didactic – 50 cadre didactice participante

  Aceste activități au scopul de a iniția cadrele didactice în utilizarea instrumentelor și resurselor educaționale în format digital pentru predarea online.

 

Casa Corpului Didactic Gorj

Conducerea Casei Corpului Didactic Gorj