CHESTIONAR – integrarea a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare

În atenția cadrelor didactice,

Pentru fundamentarea analizei nevoilor de formare ale cadrelor didactice pentru elaborarea de programe de formare continuă destinate cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare, vă rugăm să completați următorul chestionar  onlinehttps://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47 

Vă mulțumim!

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj