Activitate metodică

Casa Corpului Didactic Gorj organizează activitatea metodică a  bibliotecarilor şcolari/responsabili CDI  în anul şcolar 2019-2020,  la Şcoala Gimnazială ,, Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, cu tema ,, Biblioteca şcolară şi rolul ei multilateral în educaţia elevilor”  în  data de 05.11.2018, ora 10.00.

Alina FIRAN

Bibliotecar CCD Gorj