Oferta programe de formare Asociatia EGOMUNDI Calarasi

Vă informăm că membrii Asociației Egomundi  vor fi prezenți la Liceul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu sâmbătă 13 aprilie 2019, începând cu ora 9.00.

 Programele propuse sunt:

 • Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar (acreditat prin OM 4475/06.07.2016) – 30 credite profesionale transferabile

Disciplinele programului sunt:

 • Fundamentele comunicării  didactice moderne         
 • Principii și perspective ale curriculumului      
 • Proiectarea didactică eficientă           
 • Metode și tehnici de învățare  
 • Dimensiuni ale didacticii actuale       
 • Diversitatea strategiilor de evaluare

 Competențe generale

1. Competențe de comunicare didactică eficientă.

2. Competențe de înțelegere, utilizare și implementare a curriculumului.

3. Competențe de valorificare a strategiilor de proiectare didactică.

4. Competențe de utilizare a metodelor și tehnicilor de învățare.

5. Competențe care vizează valorificare inter, trans și multidisciplinarității.

6. Competențe de aplicare a diferitelor metode de evaluare.

 *Prețul cursului este de 400 lei, iar plata se face eșalonat pe parcursul programului.

 

 • Patriotism și interculturalitate europeană (acreditat prin OM 3088/ 16.01.2019) 25 credite profesionale transferabile

Disciplinele programului sunt:

 • Dimensiuni ale patriotismului                                
 • Cultură și tradiție                                                                    
 • Educația – promotor al patriotismului   
 • Perspective educaționale europene                        
 • Interculturalitatea  în context european
 • Diversitatea culturală în educație                           

Competențe generale

1. Competențe de formare și dezvoltarea a sentimentului patriotic

2. Competențe de înțelegere și valorizare a culturii și tradițiilor românești

3. Competențe de înțelegere a misiunii educației în dezvoltarea sentimentului patriotic

4. Competențe de valorificare ale modelelor educaționale europene

5. Competențe de întelegere a culturii și civilizației europene

6. Competențe de valorizare a diversității în educație

 *Prețul cursului este de 400 lei, iar plata se face eșalonat pe parcursul programului.

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj