CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti – CRED

Casa Corpului Didactic Olt este partener în cadrul proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, contract de finantare nr. POCU/254/6/20.

Pentru implementarea Activitatii 2.2 – Elaborarea de resurse educationale deschise și de alte resurse relevante pentru sprijinirea aplicarii la clasa a noilor programe școlare (inclusiv materiale multimedia etc.), puteți accesa  informatiile privind:

astfel încat cei interesați să poată elabora materiale educationale, ghiduri metodologice, resurse educationale multimedia (video, aplicatii etc) sau programe pentru disciplinele optionale.

Accesarea link-urilor de mai sus oferă și informatii despre momentul lansarii procedurii sau despre concursul/concursurile de selecție.

Vasile FICEA

Informatician CCD Gorj